dimecres, 6 de novembre de 2013

A través del dibuix dels infants
 
Vaig anar als boscos perque volia viure de veritat; afrontar només els fets de la vida i veure si hi podia aprendre el que ella m'havia d'ensenyar.
Vaig voler viure profundament i rebutjar tot allò que no fos vida... per a no adonar-me, en el moment de morir, que no havia viscut.
 
Henry David THOREAU